Pole semantyczne

 

 

• Podstawą analizy jest zebranie tych słów i fraz i ich podział na kategorie semantyczne

• Dalej prezentujemy w szczegółach efekty, etapy i strukturę analizy na konkretnych przykładach

• Zebrany materiał badawczy analizujemy tworząc definicje podmiotu, tworząc statystyki i metodą opisową

Analiza pola semantycznego - etapy

• Wybieramy Podmiot (np..: Toyota Avensis III generacji), zakres materiału badawczego (np.: w wypowiedziach Internautów) i okres analizy (np.: styczeń 2009)

• Z uzyskanych tekstów wybieramy słowa , oraz frazy i przyporządkowujemy do Kategorii Semantycznych: Określenia, Asocjacje, Opozycje, Ekwiwalenty, Działania Podmiotu, Działania wobec Podmiotu.

• Wszechstronnie analizujemy uzyskane pole semantyczne używając metody tworzenia definicji rekonstruujacych znaczenie Podmiotu i metody opisowej, oraz tworząc statystyki.

• Analizujemy aspekty pola wybrane przez klienta.

• Tworzymy podsumowania, porównania i syntezy dla większej ilości zamówionych analiz.

• Pole semantyczne, to inaczej pole znaczeniowe wybranego podmiotu.

• To wszystkie słowa i frazy w jakiś sposób określające podmiot w badanych tekstach

• W zależności od ustaleń dzielimy je na negatywne i pozytywne, a przypadku uzyskania bardzo obszernego materiału badawczego na podobszary tematyczne (np.: Wygląd, Ogólne…).

Analiza materiału badawczego

• Analizujemy definicje i zebrany materiał metodą opisową.

• Standardowe wnioski z definicji, lub obszaru pola, w analizie opisowej:

 1. Wartość semantyczna - wydźwięk pozytywny, czy negatywny
 2. Cechy - obszerność, zróżnicowanie, ogólność
 3. Główne tendencje/aspekty - tematyka definicji/obszaru, które tematy mają większą siłę (częstotliwość wystąpień)
 4. Charakter semantyczny elementów - obiektywizm, ogólność, nacechowanie emocjonalne
 5. Charakter materiału badawczego - źródło materiału badawczego i jego specyfika

• Całe pole semantyczne podsumowane jest we:

 1. Wnioskach ogólnych z analizy wszystkich kategorii, dotyczących wartości semantycznej, silnych tendencji, ciekawych wątków, pierwszych interpretacji
 2. Interpretacjach, rekomendacjach z marketingowego punktu widzenia, dotyczących marketingu społecznościowego, lub badanego problemu marketingowego

Pola Semantyczne – korzyści

• Badanie wizerunku w Internecie     

Analiza pola semantycznego może zastąpić badania wizerunkowe. Ukazuje semantyczny obraz Marki jaki tworzą Internauci i redaktorzy z jego pozytywnymi i negatywnymi aspektami. Jakich słów i fraz, w jakim natężeniu, używają  komentatorzy, konsumenci, lub potencjalni konsumenci, w kontekście Produktu?

• Baza semantyczna dla kreacji i PR    

W polu semantycznym istnieją silniejsze trendy, a także nośne elementy wykreowane przez Użytkowników, np.: ciekawe określenia i asocjacje (dupowóz, Yattaman), emocjonalne ekwiwalenty (Yariska, Avensiska). Jest to świetny materiał do analizy dla specjalistów Marketingu i PR. Umożliwia odniesienie się w kreacji i PR do zasobów wykreowanych przez  Internautów.

• Badanie efektywności PR     

Analiza tekstów redagowanych daje możliwość oceny i zwiększenia skuteczności działań PR. Umożliwia określenie realnej wartości semantycznej (pozytywne/negatywne) badanych tekstów, wykrycie ewentualnych błędów, weryfikację poziomu realizacji strategii PR.

• Produkt vs. konkurencja    

Analiza pola semantycznego daje możliwość zbadania relacji Produktu z konkurencją w badanym obszarze. Do czego Produkt jest porównywany, czemu przeciwstawiany i w jakim kontekście: pozytywnym, czy negatywnym?

• Zastosowanie produktu    

Jak ludzie postrzegają Produkt? Jakim chcieli by go widzieć? Jak go wykorzystują? Czego im w nim brakuje? Odpowiedzi na te pytania można otrzymać z analizy pola semantycznego prawdziwych, żywych dyskusji.

• Zagrożenia    

Elementy negatywne pola semantycznego czasem łączą się w silny trend, który można zlokalizować zanim osiągnie niebezpieczną siłę. Analiza pola semantycznego daje też szczegółowy obraz takiego trendu, niezbędny dla skutecznego przeciwdziałania.

• SEM/SEO     

Analizy to najdokładniejsza metoda poszukiwania słów i fraz kluczowych w UGC dla kampanii SEM/SEO.

• Wyniki Analiz Pól Semantycznych są także ważną wiedzą dla Agencji Social Media.

Analiza pola semantycznego umożliwia:

 1. Poruszanie problemów, które są ważne dla społeczności (klientów)
 2. Komunikowanie się z konsumentami w ich języku
 3. Prowadzenie adekwatnych działań marketingowych w odpowiedzi na zagrożenia
 4. Weryfikowanie skuteczności własnych działań w social media (ewentualna zmiana strategii)