Monitoring

Monitoring domen dla fraz i słów kluczowych w ramach prowadzonych projektów. Platforma stanowi narzędzie online, umożliwiające: 

zarządzanie projektami,

zarządzanie użytkownikami,

eksport danych.

Zarządzanie projektem

Realizacja projektów badawczo-marketingowych. Projekt rozumiany jest jako procedura, która umożliwia identyfikację domen branżowych oraz prowadzenie monitoringu zidentyfikowanych domen dla wskazanych słów i fraz kluczowych.

Projekt tworzony jest przez administratora systemu. W celu stworzenie projektu należy podać nazwę projektu oraz przypisać do niego użytkownika, który będzie zarządzał procedurą zbierania danych – Kierownik Projektu. W momencie dodania nowego użytkownika do systemu generowane będzie unikalne hasło wysyłane na adres e-mail przypisany do użytkownika.

W ramach projektu, Kierownik Projektu będzie odpowiedzialny za realizację dwóch etapów badania.

Etapy projektu:

1. Identyfikacja domen:

a. zdefiniowanie słów i fraz kluczowych

b. wskazanie domen początkowych (serwisy tematyczne, blogi etc.)

c. identyfikacja domen (w ramach tego etapu, możliwa będzie identyfikacja zbieranych domen i ew. korekta słów i fraz kluczowych oraz domen startowych)

d. zamknięcie procesu identyfikacji

2. Monitoring treści:

a. monitorowanie pojawiających się treści, w których występują wskazne słowa i frazy kluczowe

b. tagowanie danych, określenie kontekstu emocjonalnego notek, łącznie fraz i słów kluczowych w grupy, tagowania domen

c. eksport danych do zdefiniowanych formatów

W ramach każdego projektu, monitorowana będzie również grupa domen określona jako main, która będzie stanowiła odrębny zbiór głównych serwisów. Grupa main będzie ustawiana przez Kierownika Projektu dla każdego projektu oddzielnie. Pozwoli to tworzyć główne zbiory domen tematycznych dla danej branży.

Główne zasady działania:

1. Crawler w trakcie identyfikacji będzie podążał linkami wychodzącymi z podanych stron, szukając domen, na których pojawiają się określone treści (słowa i frazy kluczowe)

2. Cralwer w ramach domeny identyfikuje linki do zadanej głębokości. Administrator będzie miał możliwość ustalenia głównych parametrów identyfikacji danych.

3. W ramach monitoringu cralwer podąża w głąb zidentyfikowanego korpusu domen. Administrator będzie miał możliwość ustalenia głębokości monitorowania danych.

4. Crawler do monitoringu będzie przechodził po kolei wszystkie domeny, które zostały przypisane do projektu. Domeny oznaczone jako main będą odwiedzane dwa razy częściej niż zidentyfikowane domeny.

Zarządzanie użytkownikami 

w ramach platformy wyodrębnione będą trzy profile użytkowników:

Administrator

Kierownik Projektu

Gość

Administrator będzie zarządzał całą platformą do identyfikacji i monitorowania treści. Będzie miał wyłączne prawo do:

Tworzenie projektów

Tworzenia użytkowników

Przypisywania Kierowników Projektów

Kierownik Projektu będzie zarządzał poszczególnymi projektami. Będzie miał prawo do:

Definiowania słów i fraz kluczowych

Podania domen określonych jako main

Podania seed`u domen do identyfikacji

Tagowania danych: określenia kontektu emocjonalnego

Tagowania domen 

Tagowania słów i fraz kluczowych

Eksportu danych 

Gość (klient) będzie miał prawo wglądu w proces monitoringu i podglądu danych. Ew. możliwość eksportu danych.

Podgląd wyników 

w ramach każdego projektu Kierownik Projektu jak i Gość będą mieli dostęp do wyników z poziomu panelu online. Wyniki będą dostępne dla domen, słów i fraz kluczowych, przypisanych tagów. Wyniki codzienne.

Podstawowe wskaźniki dla domen:

liczba linków przychodzących do domeny

bezwględna liczba wystąpień monitorowanych słów i fraz kluczowych na domenie

Podstawowe wskaźniki dla słów i fraz kluczowych:

bezwględna liczba wystąpień słów i fraz kluczowych

Podstawowe wskaźniki dla tagów (kontekst emocjonalny)

liczba domen, na których pojawiły się notki pozytywne/negatywne/neutralne

liczba wystąpień słów i fraz kluczowych, które pojawiły się w notkach pozytywnych/negatywnych/neutralnych

W ramach projektu Kierownik Projektu i Gość, będzie miał możliwość filtrowania wyników po:

dacie zebrania 

domenach (liczba linków przychodzących)

słowach i frazach kluczowych (bezwględna liczba wystąpień)

tagach domen (blog, forum, serwis tematyczny, etc.)

tagach dla kontekstu emocjonalnego (pozytywne, negatywne, neutralne).

Eksport danych 

efektem projektu będą listy domen i słów kluczowych uszeregowanych po odpowiednich filtrach. Eksport danych do formatu CSV, TXT.

Wizualizacja danych

w ramach każdego projektu osoba prowadząca będzie mogła wyeksportować dane dotyczące sieci domen do pliku graficznego przedstawiającego strukturę badanych domen. Użytkownik może zmieniać graficzne parametry mapy domen:

liczba linków przychodzących do domeny,

ilość wystąpień w ramach domeny słów i fraz kluczowych.