O nas


Kim jesteśmy?

IBI jest polską firmą ukierunkowaną na badanie i opis społeczeństwa sieciowego. Badania realizujemy w oparciu o technologię crawling'u semantycznego - śledzenia trendów i kontekstu występowania marki w treściach publikowanych przez Internautów.

Aktywnie współpracujemy z ośrodkami akademickimi, dzięki czemu rozwijamy i wdrażamy nowe metodologie badań społecznych w Polsce m.in. automatyczną analizę semantyczną, analizę sieci społecznych czy dyfuzję informacji. Od marca 2010 jesteśmy partnerem przemysłowym Politechniki Poznańskiej.


Co badamy?

Polskojęzyczne treści publikowane przez internautów na blogach, forach internetowych, mikroblogach i serwisach społecznościowych oraz treści publikowane przez media komercyjne na ogólnopolskich portalach informacyjnych, serwisach regionalnych i branżowych. Rozróżniamy publikacje tekstowe i multimedialne.


Jak badamy?

Badanie realizowane przy wykorzystaniu crawlerów (tzw. „pająków”) codziennie skanujących strony internetowe w poszukiwaniu zadanych słów kluczowych (tematów). Jeżeli słowo kluczowe pojawi się na sprawdzanej stronie, crawler pobiera treść z nim związaną i zapisuje w bazie danych.


Co analizujemy?

Zebrane treści stanowią podstawę badań ilościowych i jakościowych. Oprócz dostarczania danych surowych (raportów dziennych zawierających zebrane treści i informacje o dynamice badanych tematów), realizujemy badania uwzględniające: kategorie tematyczne domen, dynamikę przyrostu treści, ilościową i jakościową analizę słów występujących w kontekście zadanych tematów (rzeczowników, przymiotników, czasowników, osób, marek i innych). Dane ilościowe dot. występowania treści i słów przetwarzamy do postaci użytecznej dla naszych partnerów.